Sporen van Erasmus
intro
Sporen van Erasmus
5-delige serie over leven en werken van de humanist Erasmus (?1469 - 1536) en zijn hedendaagse erfgoed.

De vorm wisselt per aflevering, er is geen steeds terugkerend strak stramien. Diversiteit en speelsheid, beide eigenschappen van Erasmus, bepalen de toon van de serie.

Er wordt veel gewerkt met letterlijke citaten van Erasmus, soms letterlijk in beeld geschreven, om daarmee zijn literaire betekenis duidelijk te maken. Zijn taalgebruik is van een helderheid en lichtheid waar veel hedendaagse schrijvers jaloers op kunnen zijn. De geschriften van hem zijn vaak beter leesbaar dan de boeken over hem en het zou zonde zijn dat de kijker te onthouden.

Verder is er voor gekozen de historische component in principe ook de stijl en de sfeer van dat verleden mee te geven en daar waar de actualiteit van zijn denken aan de orde is een meer eigentijdse vorm en sfeer te creëren.

deel 1: Nederland
Mensen worden niet geboren, ze worden gemaakt
Homines non nascuntur, sed finguntur

deel 2: Italië
Ik wijk voor niemand
Concedo nulli

deel 3: Engeland
De oorlog is zoet voor wie hem niet heeft meegemaakt
Dulce bellum inexpertis

deel 4: België
Waar het goed is, daar is mijn vaderland
Ubi bene, ibi patria

deel 5: Zwitserland
Leef alsof je morgen sterft, werk alsof je altijd leeft
Sic vive, tanquam cras moriturus, sic stude, quasi semper victurus